Orgány společenství

Předseda výboru společenství: Irena PROKEŠOVÁ
Místopředseda výboru společenství: Vladimír HORA
Člen výboru společenství: Marek MATYÁŠ