*** Na stránkách v zabezpečené sekci jsou k dispozici zápisy ze Shromáždění vlastníků a z jednání Výboru společenství... ***                                *** Dále jsou k dispozici k prostudování dokumenty, týkající se Projektu energetické soběstačnosti, včetně navrhovaného financování a také podklady k navrhovanému oplocení předzahrádky... ***                                *** Prosíme o důkladné prostudování publikovaných materiálů... ***                                *** Přejeme Vám příjemný a pohodový podzim... ***                               
© 2023 Vladimír HORA Aktuální čas: