PLNÁ MOC

...dokument ke stažení... Dokument ke stažení ve formátu PDF... ...zpět...
..............................................................................................................
jméno zmocnitele (uveďte své jméno – jméno člena družstva)
............................................................
datum narození zmocnitele
...........................................................................................................................................................................................................
bydliště zmocnitele (uveďte adresu trvalého pobytu)
jako člen Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno, ZPLNOMOCŇUJI tímto pána / paní
..............................................................................................................
jméno zmocněnce (uveďte jméno osoby, které dáváte plnou moc)
............................................................
datum narození zmocněnce
...........................................................................................................................................................................................................
bydliště zmocněnce (uveďte adresu trvalého pobytu osoby, které dáváte plnou moc)

k tomu, aby mne zastupoval(a) na shromáždění Společenství vlastníů Hoblíkova 22, Brno, která se koná dne ......................... mým jménem hlasoval(a) a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.
Tato plná moc se uděluje právě jen na dobu konání shromáždění Společenství vlastníků dne ................


V .............................. dne ..............................
Místo a datum podpisu zmocnitele
............................................................
podpis zmocnitele
Plnou moc přijímám.
V .............................. dne ..............................
Místo a datum podpisu zmocněnce
............................................................
podpis zmocněnce