AKTUÁLNĚ

01.10.2023 21:10

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno si Vás dovoluje pozvat na další Shromáždění vlastníků,
které se bude konat v úterý, dne 10. října 2023 od 17:00 hodin v suterénních prostorách bytového domu
Hoblíkova 563/22, 613 00 Brno-Černá Pole.

Na programu bude jednání ohledně případné realizace oplocení, posouzení návrhů a případné schválení usnesení.
Veškeré podklady jsou k nahlédnutí v zabezpečené sekci webových stránek.
Tamtéž je také k nahlésdnutí zápis z posledního Shromáždění vlastníků.

Výbor Společenství vlastníků


29.08.2023 18:28

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

V zabezpečené sekci webových stránek v sekci Zápisy je publikován zápis ze Shromáždění vlastníků, které se konalo dne 22. června 2023.

Výbor Společenství vlastníků


21.01.2023 9:40:27

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ A DALŠÍ PODKLADY

V zabezpečené sekci webových stránek v sekci Zápisy je publikován zápis ze Shromáždění vlastníků, které se konalo dne 12. ledna 2023.

Dále je pod záložkou Dokumenty k dispozici k nahlédnutí nový, upravený návrh smlouvy o dílo (SoD) na pořízení topného
zdroje s tepelnými čerpadly a také upravený návrh financování tohoto Projektu energetické soběstačnosti...

Výbor Společenství vlastníků


15.12.2022 23:12

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NA POŘÍZENÍ TOPNÉHO ZDROJE S TEPELNÝMI ČERPADLY

V zabezpečené sekci webových stránkách pod záložkou Dokumenty je k dispozici
k nahlédnutí návrh smlouvy o dílo na pořízení topného zdroje s tepelnými čerpadly...

Výbor Společenství vlastníků


SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků Hoblíkova 22, Brno si Vás dovoluje pozvat na Shromáždění vlastníků,
které proběhne ve čtvrtek, dne 8. prosince 2022 od 17:00 hodin
v suterénních prostorách bytového domu Hoblíkova 563/22, 613 00 Brno-Černá Pole.

Předpokládaný program:

  1. Seznámení s činností Výboru SV
  2. Seznámení s hospodařením SV
  3. Stav financi SV
  4. Skokové zvýšení ceny tepla o téměř 210 %
  5. Návrh řešení energetické soběstačnosti
  6. Diskuse
  7. Různé

Součástí výše uvedeného programu bude mj. předložen k projednání návrh členů výboru,
který by měl do budoucna řešit energetickou soběstačnost našeho bytového domu.
Jedním z řešení by mohla být instalace tepelného čerpadla, solárních panelů, případně
kombinace obojího a právě za tímto účelem byl předběžně konzultován návrh
možného řešení tzv. „na míru“ pro náš bytový dům.

V příloze tohoto mailu Vám proto zasíláme následující dokumenty:

Za účelem projednání bude možné dne 24. listopadu 2022 od 17 hodin navštívit dům,
ve kterém byla instalace navrhovaného řešení již provedena, seznámit se s technickými
a provozními podrobnostmi, případně klást konkrétní dotazy kompetentní osobě.

Prosíme Vás o prostudování zaslaného letáku a vyplnění anketního lístku, který buďto vyplněný
a podepsaný vhodíte do poštovní schránky předsedkyně paní Prokešové, případně zašlete sken
vyplněného lístku zpět mailem jako odpověď na tuto mailovou zprávu,
a to nejpozději do pátku 18. listopadu 2022.

Výbor Společenství vlastníků


20.10.2022 17:28

ZVÝŠENÍ CEN TEPLA OD LISTOPADU 2022

Dne 14. října 2022 nám bylo doručeno oznámení firmy Teplárny Brno, a.s., která je dodavatelem tepa (ÚT) a teplé vody (TUV),
o opětovném zvýšení ceny těchto komodit o 807 Kč bez DPH (888 Kč s DPH) za 1 GJ, a to k datu 1. listopadu 2022.
K tomuto datu jsme tedy byli nuceni zvýšit zálohy za platbu tepla a teplé vody dle předpisu, který byl součástí výše zmíněného dopisu,
a to konkrétně na částku 55.100 Kč (33.100 Kč ÚT + 22.000 TUV).

V dohledné době Vám tedy budou do e-mailové schránky doručeny elektronické verze nového výpočtového listu.
Odesílatelem této zprávy bude Správce, tedy firma HomeFin, proto si prosím doručení nového listu pohlídejte (zkontrolujte, zda Vám zprávu nezachytil
filtr SPAM, apod.). V případě jakýchkoli komplikací nebo požadavku na "papírovou" verzi výpočtového listu se buď obraťte na členy Výboru společenství
nebo na Správce, nejlépe telefonicky nebo elektronickou poštou.

Výbor Společenství vlastníků


02.12.2021 09:37

DISTRIBUCE NOVÝCH VÝPOČTOVÝCH LISTŮ

V návaznosti na předchozí informaci o navýšení zálohových plateb za dodávky tepla a teplé vody do našeho bytového domu
si Vám dovolujeme oznámit, že v nejbližší době Vám bude do e-mailové schránky doručena elektronická
verze nového výpočtového listu
. Odesílatelem této zprávy bude Správce, tedy firma HomeFin, proto si prosím doručení
nového listu pohlídejte (zkontrolujte, zda Vám zprávu nezachytil filtr SPAM, apod.).
V případě jakýchkoli komplikací nebo požadavku na "papírovou" verzi výpočtového listu se buď obraťte na členy Výboru společenství
nebo na Správce, nejlépe telefonicky nebo elektronickou poštou.

Výbor Společenství vlastníků


22.10.2021 10:18

OZNÁMENÍ TEPLÁREN

Dodavatel tepla a teplé vody do našeho bytového domu navyšuje s účinností od 1. 11. 2021 cenu tepla o 136 Kč bez DPH (149,60 Kč s DPH).
Součástí tohoto kroku je i nový předpis záloh , který jsme spolu s oznámením obdrželi.
Oba tyto dokumenty najdete po přihlášení do zabezpečené sekce těchto stránek.
S tím souvisí také nutnost navýšení záloh za teplo, které jsou součástí paušálních plateb.
Proto Vám bude v nejbližších dnech doručen nový VÝPOČTOVÝ LIST, do kterého budou tyto navýšené zálohy promítnuty.
Upravte si prosím podle tohoto nového výpočtového listu Vaše platební příkazy, případně zkontrolujte,
zda máte na Vašem SIPO nastaven dostatečný limit pro platbu - předejdete tak zbytečným komplikacím a problémům.

Navýšení ceny je poměrně drastické (o cca 23 %) a souvisí s plošným zdražováním všech druhů energie,
nicméně všechny tyto platby (vč. plateb za teplo a teplou vodu) jsou zálohové a budou samozřejmě následně vyúčtovány podle skutečné spotřeby.

Výbor Společenství vlastníků


12.05.2021 11:47

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Na webových stránkách v zabezpečené sekci je publikován Zápis ze shromáždění vlastníků, které se konalo dne 11. května 2021.
Tento zápis byl také rozeslán vlastníkům prostřednictvím elektronické pošty.

Výbor Společenství vlastníků


21.04.2021 10:45

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků si vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTÍKŮ,
které proběhne v suterénních prostorách bytového domu Hoblíkova 22
v úterý, 11. května 2021 od 17 hodin. Na programu shromáždění bude:

Prosíme vlastníky o zodpovědnou účast na shromáždění.
Informace o Shromáždění vlastníků byly rozeslány také elektronickou poštou
a pozvánka bude vyvěšena na nástěnce v domě.

Výbor Společenství vlastníků


...starší informace...