AKTUÁLNĚ

02.12.2021 09:37

DISTRIBUCE NOVÝCH VÝPOČTOVÝCH LISTŮ

V návaznosti na předchozí informaci o navýšení zálohových plateb za dodávky tepla a teplé vody do našeho bytového domu
si Vám dovolujeme oznámit, že v nejbližší době Vám bude do e-mailové schránky doručena elektronická
verze nového výpočtového listu
. Odesílatelem této zprávy bude Správce, tedy firma HomeFin, proto si prosím doručení
nového listu pohlídejte (zkontrolujte, zda Vám zprávu nezachytil filtr SPAM, apod.).
V případě jakýchkoli komplikací nebo požadavku na "papírovou" verzi výpočtového listu se buď obraťte na členy Výboru společenství
nebo na Správce, nejlépe telefonicky nebo elektronickou poštou.

Výbor Společenství vlastníků


22.10.2021 10:18

OZNÁMENÍ TEPLÁREN

Dodavatel tepla a teplé vody do našeho bytového domu navyšuje s účinností od 1. 11. 2021 cenu tepla o 136 Kč bez DPH (149,60 Kč s DPH).
Součástí tohoto kroku je i nový předpis záloh , který jsme spolu s oznámením obdrželi.
Oba tyto dokumenty najdete po přihlášení do zabezpečené sekce těchto stránek.
S tím souvisí také nutnost navýšení záloh za teplo, které jsou součástí paušálních plateb.
Proto Vám bude v nejbližších dnech doručen nový VÝPOČTOVÝ LIST, do kterého budou tyto navýšené zálohy promítnuty.
Upravte si prosím podle tohoto nového výpočtového listu Vaše platební příkazy, případně zkontrolujte,
zda máte na Vašem SIPO nastaven dostatečný limit pro platbu - předejdete tak zbytečným komplikacím a problémům.

Navýšení ceny je poměrně drastické (o cca 23 %) a souvisí s plošným zdražováním všech druhů energie,
nicméně všechny tyto platby (vč. plateb za teplo a teplou vodu) jsou zálohové a budou samozřejmě následně vyúčtovány podle skutečné spotřeby.

Výbor Společenství vlastníků


12.05.2021 11:47

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Na webových stránkách v zabezpečené sekci je publikován Zápis ze shromáždění vlastníků, které se konalo dne 11. května 2021.
Tento zápis byl také rozeslán vlastníkům prostřednictvím elektronické pošty.

Výbor Společenství vlastníků


21.04.2021 10:45

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků si vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTÍKŮ,
které proběhne v suterénních prostorách bytového domu Hoblíkova 22
v úterý, 11. května 2021 od 17 hodin. Na programu shromáždění bude:

Prosíme vlastníky o zodpovědnou účast na shromáždění.
Informace o Shromáždění vlastníků byly rozeslány také elektronickou poštou
a pozvánka bude vyvěšena na nástěnce v domě.

Výbor Společenství vlastníků


...starší informace...